Zinātnes Fonds
INOVĀCIJAS LATVIJAS NĀKOTNEI!

Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā - Rīgā, 2013.gada 03.jūnijā ar Nr. 40008211019

PAR BIEDRĪBU

Nodibinājuma mērķi

- Latvijas uzņēmēju inovatīvās informētības paaugstināšana, novirzīšana uz zinātnes orientētām
 ekonomikas jomām.
- Latvijas zinātnieku sasniegumu un izgudrojumu komercializācijas virzīšana.
- Uz zinātnes orientētās uzņēmējdarbības lobēšana.
- Stratēģiskā Latvijas ekonomikas un politikas analīze.
- Latvijas zinātnes tēla veidošana sabiedrībā.
- piesaistīt līdzekļus, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu zinātnieku un studentu zinātnisko un akadēmisko darbību;
- sniegt finansiālo palīdzību zinātnisko konferenču organizēšanā;
- nodrošināt grāmatu un zinātniskās literatūras sagatavošanu un izdošanu;
- zinātnieku sociālo problēmu risināšana;
- veikt pasākumus, lai nodrošinātu ziedotāju vēlmes un norādījumu īstenošanu.
- Ekselences attīstība zinātnē. 

  • 1 ZINĀTNISKAIS EKSPERTS
  • 150 PĒTNIECĪBAS INSTITŪTI
  • 7800 ZINĀTNIEKU LATVIJĀ
  • 100% Ownership
    Latvian Science academy

Valde un Padome

Ojārs Spārītis

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents

Ivars Kalviņš

Position 2

Aigars Rostovskis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Padomes priekšsēdētājs

Valentīns Jeremejevs

Zinātniskais eksperts

Igors Zlotnikovs

Zinātniskais eksperts

Zinātne ir ekonomikas instruments, Zinātnes mērķis ir bagāta valsts un labklājīga sabiedrība. Ojārs Spārītis